Монтаж

Извършва се по предварителен график срещу заплащане.Цената на монтажа е в размер на 20% от закупената стока.

Когато монтажът не е извършен от Лотера фирмата не носи отговорност за нанесени вреди при пренасяне  на стоката, за неправилно извършване на монтажа.

Може да бъде поръчан само при условие, че има поръчана доставка на поръчаната стока, като монтажът не включва услугата „разнос до врата“.

За извършване на услугата монтаж са необходими следните условия:

 • Да се подсигури достът до обекта в предварително уговореното време, като е задължително наличие на електро захранване;
 • Помещението, в което ще се извършва монтажа, трябва да е с приключили строително-монтажни дейности;
 • Необходимо е наличие на монтирани спирателни кранове на водопроводните изводи;
 • Задължително да е изграден отвор в комина, или вентилацията за включване на въздуховода на аспиратора;
 • Подсигурен въздуховод и преходници, според отворите на комина и аспиратора от страна на Потребителя, с изключение на случаите, в които изброените консумативи са част от поръчката;
 • Без предварително предоставена схема за ВиК, електро и газ инсталациите, монтажникът и проектантът, Не носят отговорност за нанесени повреди на същите при монтажа на кухнята;
 • Монтажникът е снабден с консумативи, касаещи монтажа на модулите;
 • Строително-ремонтните дейности, по подготовката на стените и инсталациите, за свързване на съответните уреди, Не са предмет на този монтаж.Подготовката на помещението е предшестваща дейност, и е за сметка на Потребителя, по схема, приложена към Одобрения проект на настоящия Договор;
 • При констатация в деня на монтажа, за неизпълнени предписания по ВиК и ЕЛ инсталациите, от страна на Потребителя, Лотера си запазва правото да отложи изцяло монтажа на кухнята;
 • В случай, че свързването на мивката и уредите към ВиК инсталацията, не е извършено от специалисти на Лотера, Лотера не носи отговорност за дефекти възникнали вследствие на неправилен монтаж от трети лица.

Разнос

Предлагаме услугата „разнос до врата“ на закупената стока, независимо от наличиети на асансьор.

Услугата „разнос до врата“ означава доставка на закупената стока от входа на жилищната сграда до дома на Потребителя.Разнос до врата може да бъде поръчан само при условие, че има заявена доставка на поръчаната стока.

При заявена услуга „разнос до врата“ Лотера носи пълна отговорност за дефекти, причинени при нейното осъществяване.

Лотера не носи отговорност при невъзможност закупената стока да премине през вратите/коридорите на жилището/сградата на Потребителя.

Цената на услугата разнос до врата не е фиксирана и се определя по индивидуално договаряне с Потребителя в зависимост от следните обективни критерии:

 • Тегло и обем на доставяната стока;
 • Етаж, до който трябва да се занесе стоката;
 • Наличието на асансьор, който може да побере всички или част от стоките.